Szociális célú tűzifa támogatás

2020. október 16., 12:05
Felhívás

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselő-testülete elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályait.

Szociális célú tűzifa támogatás adható annak a személynek vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át /71.250,-Ft/, egyedül élő esetén a 300 %-át /85.500,-Ft/ és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek a(z)

- aktív korúak ellátásában részesülők,

- időskorúak járadékában részesülők,

- települési támogatásban részesülők, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők,

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

- kiskorú gyermeket nevelők,

- egyedül élő időskorúak.

Háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa adható. A támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér az önkormányzat. A szociális célú tűzifa támogatásról a polgármester jogosult dönteni.

 

A támogatás iránti igényeket 2020. november 30. napjáig lehet benyújtani a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon, melyhez mellékelni kell a család előző havi jövedelemigazolását. A kérelem Katavics József falugondnoknál és Söptei Közös Önkormányzati Hivatalban átvehető, illetve az alábbi linken letölthető.

Vasasszonyfa, 2020.október 13.

 

                                                         Katavics András sk.

                                                              polgármester
« Vissza az előző oldalra!


Önkormányzat Vasasszonyfa - Magyar