Önkormányzat / Helyi adók

Helyi adók

Helyi adók

Magánszemélyek kommunális adója: 8000 Ft/év

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, a belterületi beépítetlen földrészlet (telek), valamint a nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga.

Helyi iparűzési adó:

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8 %-a.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén:
naptári naponként: 1.000.- Ft,

Adóbevallását az állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző adózó az adóévet követő május 31-ig, a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be az önkormányzati adóhatósághoz. Az adózónak állandó jellegű iparűzési tevékenység megkezdését követő 15 napon belül, ideiglenes iparűzési tevékenység esetén a tevékenység megkezdésekor kell bejelentkezni az önkormányzati adóhatósághoz. Az adózó az adókötelezettséget érintő változás, az adóköteles tevékenység megszűnését követő 15 napon belül köteles bejelenteni az adóhatóságnál.

Talajterhelési díj: 1200 Ft/m3/év

A kibocsátónak a tárgyévet követő év március 3l-ig kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

 Csatolt fájl(ok):

« Vissza az előző oldalra!

Önkormányzat Vasasszonyfa - Magyar