Vasasszonyfáról / Népesség alakulása

Népesség alakulásaNépesség alakulása

A lakosság számának alakulása:

Adóegységek száma 1549-ben Vasasszonyfa 23  
Lakossága 1697-98-ban: Kisasszonyfalva: 144 Nagyasszonyfalva: 178
Összlakosság 1787-ben: Kisasszonyfalva: 167 Nagyasszonyfalva: 257
Házak száma 1787-ben: Kisasszonyfalva: 30 Nagyasszonyfalva: 41
Lakosság 1913-ban: Kisasszonyfalva 330 Nagyasszonyfalva: 391
Lakossága 1933-ban: Kisasszonyfalva: 322 Nagyasszonyfalva: 409
 

A népességszám csökkenés 1949. után gyorsult fel és az 1970-es évtizedben volt a legnagyobb mértékű. Ennek okozója a nagyarányú vándorlási veszteség, illetve kisebb részben az akkor kezdődött természetes fogyás volt. 1980-tól kissé mérséklődött a lakosságszám csökkenése, összetevője egyenlő arányban a negatív természetes szaporodás és az elvándorlás volt. A rendszerváltozás után nem módosultak a trendek, napjainkban is fogy a község lakossága.

A település korszerkezete kicsit előregedettebb, mint a megye falvaié, de a trend 1990. óta bíztató. A lakosságszámban stagnálás látható. Ez a szám 2003. végén 385 fő volt, 2013. január 1-i adatok szerint 381 fő. Az öregségi index 2003-ban 2,19, 2013-ban 2,06 volt, azaz a 60 év felettiek kétszer annyian vannak, mint a gyermekkorúak. A 0-17 éves lakosok száma 48 fő, 18-59 év közöttiek száma: 234 fő, a 60 év felettiek száma pedig 99 fő volt 2013. január 1-jén. Népsűrűség: 35,68 fő/km2. Területe: 10,65 km2. A 2013. január 1-i adatok alapján a lakosság száma 377 fő,2014. január 1-én 391 fő, 2015. január 1-én pedig 390 fő. 

 

Állandó lakosok életkor szerinti megoszlása

2015. január 1-jei létszámból /390 fő/

Kor

0-2

14

3-5

11

6-13

11

14-17

18

18-54

202

55-59

37

60-69

45

70-79

33

80-

19

 

A 2015. január 1-i adatok alapján a település lakosságának 25 %-a időskorú, 14 %-a pedig 18 év alatti gyermekkorú. Az öregedési index értéke: 1,8 , azaz több a 60 év feletti, mint a gyermekkorú.

A településen nincsen sok munkahely, az aktív keresők zöme ingázik, főleg a közeli megyeszékhelyre. A regisztrált munkanélküliek száma 2014. december 31-én 12 fő, 2015. szeptember 20-i adat alapján pedig 7 fő.

Kiegyenlített a foglalkozási szerkezet, az iparban és a tercier szektorban hasonló arányban dolgoznak, a mezőgazdaságban  foglalkoztatotti arány trendje csökkenő.

 


« Vissza az előző oldalra!

Önkormányzat Vasasszonyfa - Magyar